Privacy & Cookie statement Sterke Begeleiding

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten op alle websites en apps (verder: ‘Websites’ en ‘Apps’) van ondernemingen en handelsnamen van Sterke Begeleiding (verder: ‘Sterke Begeleiding’). Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de handelsnamen en ondernemingen van Sterke Begeleiding.

Onder Sterke Begeleiding vallen de volgende merken of handelsnamen:

 • Sterke Begeleiding
 • Sterke Fotograaf

Voor welke doeleinden verwerkt Sterke Begeleiding persoonsgegevens?

Sterke Begeleiding verwerkt persoonsgegevens voor:

 • De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van aankopen in de webshop en losse aanvragen ten aanzien van onze producten en diensten;
 • Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via contact;
 • Marketingdoeleinden, zoals:
 • Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op Sterke Begeleiding Websites en Apps en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn;
 • Profileringsdoeleinden. Daaronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens binnen de handelsnamen van Sterke Begeleiding om een profiel te ontwikkelen, zodat wij de inhoud van onze Websites en Apps, informatie, reclames, producten en diensten beter op jouw interesses en gedrag kunnen afstemmen.
 • Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. Sterke Begeleiding verwerkt je gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten en leeftijdscontrole;
 • Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze Websites en Apps verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

Welke persoonsgegevens verzamelt Sterke Begeleiding?

Sterke Begeleiding verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens van:

–   Gebruikers van Websites en Apps (‘Gebruikers’):

 • Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum;
 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op de Websites en Apps, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID en contact via contactformulier.

–   Consumenten of instanties (‘Klanten’) die product(en) en diensten afnemen via een Sterke Begeleiding website of webshop:

 • Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en klantnummer.

 

Kwaliteit en aansprakelijkheid

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Sterke Begeleiding, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Sterke Begeleiding is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Aan wie verstrekt Sterke Begeleidingpersoonsgegevens?

Sterke Begeleiding verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Sterke Begeleiding verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Sterke Begeleiding.

Hoe lang bewaart Sterke Begeleidingpersoonsgegevens?

Sterke Begeleiding bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Wat doet Sterke Begeleidingmet cookies?

Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een Website in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend.

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons).Een Software Development Kit (SDK) is ook een voorbeeld van een soortgelijke techniek dat ervoor kan zorgen dat Apps informatie verzamelen en opslaan op een smartphone of een tablet en die informatie versturen aan Mijn Sterke Producties en/of externe partijen. Een laatste voorbeeld van een soortgelijke techniek is een beacon. Dat is een klein apparaat dat bijvoorbeeld in een horecalocatie of op een evenemententerrein kan worden geplaatst. Deze beacon kan door middel van het activeren van Bluetooth-technologie, in combinatie met het downloaden van een van onze App(s) of een app van een derde partij, signalen ontvangen en verzenden naar bezoekers met smartphones die zich in de buurt van deze beacon bevinden. Al deze technieken noemen we samen ‘Cookies en Soortgelijke Technieken’ (verder: ‘Cookies’).

 

Voor welke doeleinden plaatst Mijn Sterke Producties Cookies?

Onze Websites en Apps kunnen Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze Websites, Apps, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.
 • Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze Websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een Website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.
 • Analytische Cookies.Sterke Begeleiding gebruikt Google Analytics en andere analyse Cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze Websites en Apps gebruiken. Sterke Begeleiding kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een Website en App verbeteren.
 • Advertentie of tracking Cookies.Sterke Begeleiding maakt gebruik van Cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op Websites, Apps en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op Sterke Begeleiding Websites en Apps (verder: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf je toestemming, omdat hiermee je internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. Sterke Begeleiding heeft daar geen invloed op.

Voor welke domeinen vraagt Sterke Begeleidingtoestemming voor cookies?

Sterke Begeleiding vraagt steeds per Website (per domein) of je toestemming wilt geven voor cookies. Je geeft dus niet in één keer toestemming voor alle Websites van merken en handelsnamen die vallen onder Sterke Begeleiding.

Welke (persoons)gegevens verzamelt Sterke Begeleidingvia Cookies?

Sterke Begeleiding verzamelt je IP-adres en MAC adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm), vanaf welke pagina je op Sterke Begeleiding Websites bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze Websites en Apps bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze Websites en Apps, welke pagina’s je bezoekt op onze Websites en welke schermen van de Apps je bekijkt.

Hoe kun je je verzetten tegen Cookies?

Websites
Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat jouw browser geen Cookies (van onze Websites) mag aanvaarden. Als jouw browser geen Cookies van onze Websites aanvaardt, krijg je mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze Websites of kun je mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien je je wilt verzetten tegen de Cookies van Google Analytics, kun je dit in je browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via je browser te weigeren of door hier te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en je opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices of

http://www.networkadvertising.org/participating-networks.

 

Apps

Je kunt de instellingen van Apps niet aanpassen zodat deze zonder het opslaan en uitlezen van Cookies werken. Wel kan je Apps zo instellen dat er geen gegevens met Sterke Begeleiding worden gedeeld. Let wel op dat hierdoor de Apps niet (of onvolledig) kunnen werken. Indien je besloten hebt Cookies te accepteren en je wilt dit op een later tijdstip beëindigen, raden we je aan eerst je eventuele App-account te verwijderen en vervolgens de App zelf. Wij zullen de gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon wissen en overige gegevens geanonimiseerd verwerken voor analyse doeleinden.

In de App wordt doorgaans wel een mogelijkheid geboden om de Bluetooth functionaliteit en de locatievoorziening eenvoudig uit te zetten.

Voor andere vragen en verzoeken kun je altijd contact opnemen via onderstaande kanalen.

Hoe kun je contact opnemen met Sterke Begeleiding?

Voor vragen of verzoeken kun je telefonisch, via de website of per post contact opnemen met Sterke Begeleiding.

Telefonisch

Per website staan de telefoonnummers genoemd via welke contact opgenomen kan worden.

Online contactformulier

Via internet kun je gebruik maken van het contactformulier.

Postadres

Post kan worden gericht aan:

Sterke Begeleiding

Brammershoopstraat 36

7858 TD Eesrveen

Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Sterke Begeleiding. Dit kun je doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van artikel 35 of 36 Wet bescherming persoonsgegevens. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen Sterke Begeleiding om aanvullende informatie kan vragen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

Verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Sterke Begeleiding je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via het contactformulier van Sterke Begeleiding Websites of via het o de Websites vermelde e-mailadres. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op je recht op verzet op grond van artikel 40 of 41 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wanneer is dit Privacy & Cookie Statement voor het laatst gewijzigd?

Sterke Begeleiding behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy & Cookie Statement. Sterke Begeleiding raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) dit Privacy & Cookie Statement, kan je niet (langer) gebruik maken van onze diensten, Websites en Apps. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy& Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op: 10-05-2018.